Letná akadémia – 2.turnus – Krásy Slovenska – posledné miesta

Vážení rodičia,

po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu.

Bude sa konať v dvoch termínoch.

2. turnus:

Termín: 12. – 16. júla 2021 

Názov: Krásy Slovenska 

Personálne obsadenie: vychovávateľky ŠKD + učitelia ZŠ + školský kaplán 

Cieľová skupina:   pre všetkých žiakov ZŠ, prioritne starší žiaci

mladší žiaci:  ukončený 1.ročník ZŠ – ukončený 4.ročník ZŠ – zodpovedné ŠKD 

Starší žiaci: ukončený 5.ročník ZŠ – ukončený 9.ročník ZŠ – zodpovedné učitelia ZŠ 

Náplň činnosti: 

  • Spoznávanie prírodných  krás okolia Košíc a východného Slovenska  
  • Zádielska planina, Vyvieračka Drienovec a prírodný kostol sv. Ladislava, Slovenský raj (Tomášovský výhľad), náučný chodník okolo jasovskej jaskyne, Pútnický kostol sv. Anny (nad Rudníkom) 

Denný program: 

7:30 – 8:00  príchod žiakov do školy 

8:00 – 13:30  turistické vychádzky 

Mladší žiaci: bližšie okolie Košíc (MHD), kratšie trasy 

Starší žiaci: širšie okolie Košíc (objednaný autobus), dlhšie trasy 

13:30 – 14:00 obed v školskej jedálni, oddych 

14:00 – 16:00  športové aktivity (parkour) 

 

Cena:   

Cena 50 € / dieťa; každý ďalší súrodenec 40  / dieťa.

Platba v hotovosti na sekretariáte školy.

Záväzná prihláška Prihláška Letná škola 2021 – 2.turnus