Aj naša ZEM slávila narodeniny

Už tradične 22. apríla si pripomíname “Deň Zeme”. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je preto potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť jej poklady.

Každý rok sa tento deň nesie v duchu inej témy. Tento rok je ústrednou témou: OBNOVME NAŠU ZEM.

Aj naši žiaci sa zapojili k týmto aktivitám obnovy našej Zeme rôznymi tvorivými činnosťami – a to doslovne dotykom so “zemou”. Sadili rôzne úžitkové rastliny a letničky do vlastnoručne ozdobených kvetináčov s menovkami, ktoré boli recyklovanými nádobami. Nasledovali zábavné pracovné listy a aktivity, ktoré medzipredmetovo prepojili tému dňa. Žiaci si vyfarbovali a vypracovali aj vlastnú knihu s kvízmi a úlohami o Zemi. Hodinu informatiky si štvrtáci spestrili tvorbou plagátov na ochranu našej planéty – Zem. Prváci si zasadili aj “triedny strom”, semená duba zimného, ktoré priniesol žiak a vznikol u detí nápad, že ako štvrtáci ho potom môžu niekam presadiť. Druháci sa vybrali vyčistiť okolie školy. Natiahli si gumené rukavice a vyzbierali všetko, čo im prišlo pod ruky. Dokonca chuť zbierať odpad bola aj v ďalšie dni. Ich zberu predchádzala ekobeseda v knižnici, kde spoznali nové knihy venované tejto problematike. Veľmi pútavú rozprávku o tom, čo sa dá urobiť z odpadu im prečítala pani knihovníčka. Deň Zeme vyvrcholil ekokvízom a výsevom semien lúčnych rastlín pre včielky v átriu školy.

Každý symbolicky priložil ruku k dielu hrsťou, lopatkou zeminy a takto súdržne sme zavŕšili náš DEŇ ZEME.

pani učiteľky I. stupňa ZŠ