Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. A našim reprezentantom sa darilo. V 2. kategórii v prednese poézie si Jakub Kardoš (6. A) vybojoval 2. miestonávrh na postup do krajského kola. V 3. kategórii v prednese poézie získal Anton Dimitrov (8. A) Čestné uznanie. V 2. kategórii v prednese prózy Čestné uznanie získala Eliška Mária Miliczká (6. B) a v 3. kategórii 3. miesto patrilo Tomášovi Talárovičovi (8. A).

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.