Mladí literáti

Výsledky 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú známe už dlhšie, ale v týchto dňoch prišli aj ocenenia. Dve z nich patria žiakom našej školy.

Osobitnú cenu poroty v 2. kategórii získal Tomáš Talárovič (9. A) a čestné uznanie porota udelila Sáre Bariovej (9. A).

Srdečne blahoželáme!