ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA 23.11. – 26.11.2021

Vážení rodičia  a milí žiaci!

V dňoch 23. 11. až 26. 11. 2021 prebehne zber papiera.

Papier doneste  prosím priamo do kontajnera, ktorý bude umiestnený vzadu za školou, nie na vrátnicu!

So zberom a zapisovaním váhy bude pomáhať pán školník každý deň v čase od 7. 00 do 8. 00 hod.  Najaktívnejšie triedy  aj jednotlivci z každej zložky spojnej školy budú  odmenení.