Zápis do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia,

zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23 bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:

  1. Vyplnením formulára v termíne od 1.04.2022 do 12.04.2022. Formulár bude zverejnený na webovej stránke.
  2. Rodičia zapísaných žiakov obdržia v čase od 13.04. 2022 do 19.04.2022 z vedenia školy termín a čas prezenčného zápisu.
  3. Osobné stretnutia so zapísanými žiakmi podľa dohodnutého časového harmonogramu v termíne od 20.04.2022 do 22.4.2022.

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronický formulár, môžete nás kontaktovať telefonicky na 055/787 34 25 alebo emailom na adrese: renatahalcisakova@gkmke.sk. Tlačivo Vám v dohodnutom čase necháme na vrátnici školy, vyplníte ho perom a obratom doručíte do školy/poštou alebo osobne/.

 

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy