Biblická olympiáda

Žiaci Mikuláš Slezák z 8. A, Justína Takáčová zo 7. B a Emma Černáková zo 6. A sa dňa 22. 3. 2022 zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. V konečnom hodnotení sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.