Návšteva predškolákov v prváckych triedach

Dňa 1.4.2022 sme my, žiaci 1.A a 1.B, privítali medzi nami škôlkarov.
Zahrali sme sa na pánov a pani učiteľky.
Budúcim prvákom sme ukázali, čo všetko zaujímavé ich v 1. ročníku čaká.
Vyskúšali si sedenie v školskej lavici i písanie na tabuľu.
Ukázali sme im aj šlabikáre a matematiky a plnili s nami prvé školácke úlohy.
Bol to krásny čas 🙂
Spracovala: Mgr. Veronika Volochová