Olympiáda z geografie a biológie

Biologická olympiáda

Dňa 18. 3 . 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Anna Ester Beľanová z 9. B sa umiestnila v kategórii CP na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.

Adam Roháč z 9. A sa dňa 10. 2. 2000 zúčastnil okresného kola Biologickej olympiády a v kategórii CTP sa umiestnil na 4. mieste .

Geografická olympiáda

Vo štvrtok 17. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sú Marko Šoffa z 8. A, Latícia Kadárová z 8. A, Emma Tillerová z 8. A, Daniela Siegfriedová z 6. A, Liliiana Farkašová z 6. B a Natália Kedžuchobvá 6. B