Celoslovenská literárna súťaž „…a Slovo bolo u Boha…“

Dňa 6. 5. 2022 v Humennom, na krajskom kole recitačnej súťaže v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy „…a Slovo bolo u Boha…“ našu školu reprezentovala Lilly Hovancová, žiačka 3. B. Získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 11. júna 2022 v Spojenej škole sv. Rodiny v Bratislave. Blahoželáme k umeleckému výkonu, ktorý vyzdvihol krásu kresťanskej literatúry a na nás všetkých urobil dojem. Držíme prsty v celoslovenskom kole.

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová