Exkurzia – Spišské Podhradie

Dňa 13. 4. 2021 sa žiaci 5. A, 6. A a 6. B zúčastnili na dejepisnej exkurzii do Spišského Podhradia. Žiakom bola sprievodkyňou predstavená Spišská Kapitula a jej krásny a jedinečný interiér. Následne sme si prešli krížovú cestu, 14 zastaveniami, Spišským Jeruzalemom v lokalite Pažica, kaplnkami rozmiestnenými tak, aby pripomínali Jeruzalem v časoch Ježiša Krista.

Začínali sme Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končili Kaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. Vyznačené miesta, na ktorých sme sa zastavili, boli miesta spojené s udalosťami posledných dvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. Na Sivej Brade sme nielen ukončili krížovú cestu, ale na tejto travertínovej kope sme si pozreli aj liečivé vyvierajúce minerálne pramene. Jeden z týchto prameňov vyviera v podobe gejzíru a predstavuje jeden z dvoch gejzírov na Slovensku. Na Sivej Brade sme si pozreli aj malé travertínové krátery, z ktorých nevyviera voda, zato z nich však uniká oxid uhličitý.

Po tomto úžasnom zážitku sme sa presunuli do spišskej obce Žehra k vzácnemu rímskokatolíckemu Kostolu Ducha Svätého, ktorý je spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žiaci si mohli pozrieť v interiéri kostola jedinečné stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali. Zaujala ich aj jedinečná maľba tzv. Stromu života.

Mgr. Nikola Lacková