Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa v celej Európe každoročne oslavuje v septembri Európsky deň jazykov (EDL). Cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. V našej škole sme Európsky deň jazykov oslávili dňa 28.9.2022 aktivitami, ktoré pripravili pani učiteľky cudzích jazykov.

Úlohou žiakov 2. stupňa bolo podľa pokynov plniť aktivity na siedmich stanovištiach. Za každú úspešne absolvovanú aktivitu získali žiaci časť citátu v anglickom jazyku a na záver ich úlohou bolo poskladať výsledný citát, ktorý znel: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”.

Žiaci na 1.stupni sa učili názvy Európskych krajín v anglickom jazyku a vymaľovali vlajky Európskych štátov.

Táto aktivita sa žiakom veľmi páčila, zábavnou formou si precvičili svoje jazykové schopnosti a už teraz sa tešia na oslavu EDL na budúci školský rok. ?