BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „ Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9-30.9.2021 si žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách.

Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Aj napriek nie veľmi dobrému počasiu sa nám podarilo ísť von a užívať si kolobežky. Utužovali sme si svoje telesné aj duševné zdravie. Dni na kolobežkách boli spestrené rôznymi hrami, pretekmi, zábavnými stanovišťami a maratónom na kolobežkách. Veľa žiakov chodilo na kolobežke zo školy i do školy. Kto kolobežku nemal, nebol smutný. Našlo sa dosť spolužiakov s dobrým srdcom a navzájom si kolobežky požičali.

Takéto netradičné hodiny sa žiakom páčili a už teraz sa tešíme na budúci rok. 🙂

Spracovala: Mgr. Katarína Šimková

Fotogaléria TU!