Chémia netradične a interaktívne

26. októbra a 27. októbra 2022 sa 8.B učila chémiu netradične – v učebni informatiky. Tieto hodiny chémie by sme mohli nazvať aj: Interaktívne atómy a ióny.

V stredu svoje znalosti o atóme ôsmaci využili pri zostavovaní atómov – nie skutočných, ale v online nástroji: https://phet.colorado.edu/sk/simulations/build-an-atom . Každý si vyskúšal poskladať rôzne atómy a tak si zopakoval, z čoho je atóm zložený.

Žiaci museli umiestniť správny počet protónov a neutrónov do atómového jadra a doplniť správny počet elektrónov do elektrónového obalu tak, aby vytvorili elektroneutrálny atóm.

Foto: Elektroneutrálny atóm uhlíka

Pri osvojovaní nového učiva ôsmaci samostatne skúmali, čo sa s atómom deje pri vzniku nabitých častíc – iónov. Zistili, že pri vytvorení katiónu atóm elektróny odovzdáva a naopak, pri vytvorení aniónu atóm elektróny prijíma. To všetko si mohli vyskúšať v online simulátore, ktorý použili aj pri opakovaní a upevňovaní učiva  pri riešení úloh v pracovnom zošite.

Foto: Katión lítia

Foto: Anión dusíka

Vo štvrtok už ôsmaci ako skúsení chemici využili simulátor a otestovali svoje znalosti a schopnosti. Mnohí aj so ziskom jednotky.

Takáto interaktívna chémia sa ôsmakom páčila. Pani učiteľka Vavrová sa tešila, že si žiaci takto budú vedieť lepšie predstaviť zloženie atómu a že si túto tému takto lepšie zapamätajú pre svoje budúce štúdium.