Zmena telefónnych čísel

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme, že od 11. 10. 2022 sa menia telefónne čísla. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKT.