Kreslenie v knižnici

V spolupráci so školskou knižnicou, v rámci podujatia Vianočná knižka sa otvára, spoznali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výtvarníčku Katku Štefankovú počas tvorivého worshopu.

Pani výtvarníčka je stvoriteľkou postavičky BUKI – maskota „Košický detský pas“ ale aj ako grafická dizajnérka knihy Milana Kolcúna Košice na každý deň.

Ďakujeme za návštevu a tvorivé podnety medzi knihami!

Album

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová