Zaži Barok

Barok je umelecké obdobie, ktoré žiaci 6. A a 6. B zažili v decembri v blokovej výučbe na hodinách dejepisu, hudobnej a výtvarnej výchovy.
Vrcholom bola návšteva výstavy Zaži Barok vo Východoslovenskom múzeu dňa 21. decembra 2022. V tento deň sa konala dejepisná exkurzia pod taktovkou pani učiteľky Nikoly Lackovej.
Milá sprievodkyňa všetkých sprevádzala barokovým umením. Otvorila aj nádhernú skrinku s tajnými dvierkami.
Aby histórie nebolo málo, po návšteve múzea nasledovala obhliadka Miklušovej väznice.
Barok sa naozaj oplatí zažiť!
Spracovala Mgr. Ľudmila Šoltisová