Informačná bezpečnosť u ôsmakov

Ako vytvoriť silné heslo? Kde otestovať silu hesla? Aké sú znaky podvodných správ? Akými spôsobmi sa podvodné správy môžu dostať až k nám? To je len niekoľko otázok, na ktoré ôsmakom odpovedali naši gymnazisti Tomáš Horňák a Sebastián Surmánek z 2.Ag. Členovia KyberTímu navštívili 11. januára 2023 triedu 8.B na našej základnej škole a v rámci workshopu priblížili žiakom niekoľko aktuálnych tém z oblasti Informačnej bezpečnosti.

V úvode sa zamerali na vytvorenie silného hesla a niekoľko hesiel si žiaci mohli aj otestovať cez tester hesiel dostupný na stránke bezpečnostného akademického tímu CSIRT-UPJŠ, ktorý našich gymnazistov vyškolil (https://hesla.csirt.upjs.sk/).

V ďalšej časti naši odborníci Tomáš a Sebastián priblížili ôsmakom problematiku podvodných správ, ktoré sa k používateľom môžu dostať cez sms (Smishing), volaním cez telefón (Vishing) alebo emailom (Phishing). Upozornili na znaky, ktoré by si ľudia mali všímať, aby podvodníkom nenaleteli.

Priebežne odpovedali na otázky, ktorých bolo počas hodiny dosť veľa. Jedna hodina nestačí na zodpovedanie všetkých otázok a podrobnejšie priblíženie celej problematiky informačnej bezpečnosti. Preto mali žiaci možnosť svoje ďalšie otázky napísať v závere hodiny do pripraveného formuláru ako námety, ktorým sa Kybertím bude venovať na ďalšom stretnutí.

Atmosféra v triede bola skvelá. KyberTím priblížil ôsmakom množstvo zaujímavých informácií a už teraz plánuje ďalšie stretnutie, lebo množstvo otázok z Informačnej bezpečnosti ešte zostalo nezodpovedaných.

Ďakujeme gymnazistom za pripravený workshop a žiakom 8.B za aktívne zapojenie do bezpečnostnej problematiky.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 

Fotogaléria

Foto: Kristína Pásztorová, 1.Ag

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.