Naša škola to s kvalitou vzdelávania myslí vážne

Ďakujeme Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov za podporu pri realizácii projektu Komparo.