SYN

S Y N – výtvarná súťaž,  ktorá v sebe spája umeleckú formu s duchovným obsahom.

Aj veľkí maliari mali rešpekt  pred bielym plátnom.

Biele plátno je pre umelcov vždy veľkou výzvou.

Nebojme sa zmocniť takejto výzvy a premeňme biele plátno na skutočné dielo.

Vytvorme spoločne originálnu krížovú cestu tak, že každé plátno bude predstavovať jedno zastavenie. Ľubovoľnou výtvarnou technikou vdýchnime plátnu jeho duchovný obsah. Niekedy stačí iba symbolika, gesto, použitý materiál, zvolená farebnosť.

Zapojiť sa môže skutočne každý: jednotlivec, skupina, trieda, študent, rovnako ako zamestnanec školy.

Štrnásť bielych maliarskych plátien je nainštalovaných na hlavnej chodbe pred jedálňou školy.

Sú pripravené, aby ste ich mohli od pondelka  27. 2. 2023 premeniť na jedinečné umelecké diela.

Hotové práce je potrebné odovzdať do  22. 3. 2023.

 

Dotvorenia priatelia!