Úspešný “Batôžkový projekt Mary’s Meals”

V adventnom období sa triedy z 1. a 2. stupňa ZŠ zapojili do zaujímavého projektu, ktorého cieľom bolo POSKYTOVANIE ŠKOLSKÝCH POMÔCOK DEŤOM V ŠKOLÁCH PODPOROVANÝCH MARY’S MEALS. O samotnom projekte si môžete prečítať tu.
Naša škola poslala do škôl zapojených v projekte Mary’s Meals celkom 24 batôžkov naplnených školskými pomôckami, jednoduchým oblečením a obuvou. 15 batôžkov bolo určených pre dievčatá a 9 pre chlapcov (batôžky obsahovali aj dievčenské alebo chlapčenské oblečenie a obuv). Veľmi nás teší, že naša škola aj týmto spôsobom vedie deti k sociálnemu cíteniu a k pomoci druhým.

Foto: archív školy