Duchovná obnova pre rodičov

V nedeľu 26. marca 2023 sa v priestoroch školy uskutočnila duchovná obnova pre rodičov. Téma duchovnej obnovy bola “Komunikácia”. Naša školská psychologička Barbora Uglajová a školský kaplán Ján Kocúrko si pripravili vstupy prepájajúce tému komunikácia z pohľadu psychológie, pedagogiky a z pohľadu Svätého písma. Zaujímavosťou tohto stretnutia boli aktivity, ktorých cieľom nebolo len pasívne prijímať informácie, ale  prakticky si vyskúšať  komunikáciu vo vzťahu k svojmu partnerovi. Účastníci duchovnej obnovy mali priestor na svätú spoveď a rozhovor s pani psychologičkou. V kaplnke našej školy bola na adoráciu vyložená Oltárna sviatosť . Veľkým prínosom pre pokojný priebeh duchovnej obnovy boli žiaci gymnázia. V telocvični školy si pre deti pripravili program.