Ypsilon – slovina je hra

Ypsilon je súťaž, ktorá hravou formou overuje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Ani tento školský rok sme ju nevynechali. Na 1. a 2. stupni sa zapojilo 36 žiakov. Tentokrát sa našim žiakom mimoriadne darilo – všetci boli úspešnými riešiteľmi. 34 žiakov získalo zlaté pásmo – napísali test na 80% a viac. Z toho 9 žiakom sa podarilo zvládnuť  všetky úlohy na 100% (Sára Takáčová 3. A, Ján Kabát 3. A, Klára Halačová 3. B, Zuzana Hugáňová 4. A, Veronika Barancová 4. A, Zuzana Oroszová 4. A, Tamara Girová 4. B, Miriam Molnárová 4. B, Tobiáš Sačko 9. A). Všetkým súťažiacim blahoželáme!