LETNÁ AKADÉMIA 2023 – 1.týždeň prihlásenie

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ – z kapacitných dôvodov

Vážení rodičia, po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pripravujeme pre Vaše deti Letnú akadémiu, ktorá sa bude niesť v duchu folklóru, ľudových tradícií a remesiel, tvorivých dielní a oddychu.

Letná akadémia sa uskutoční v termíne 3.7. – 7.7.2023.

Cena: 100€/ dieťa (kompletný servis počas štyroch dní – desiata, obed, olovrant, všetky vstupy, potreby na tvorbu, animačné aktivity a iné). Súrodenec 90€/ dieťa.

Platba v hotovosti na sekretariáte školy, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h, v termíne od 16.05. do 16.06.2023.

Prihlasovanie prebieha výlučne elektronicky na tomto odkaze:

https://forms.office.com/e/jp8ngSBxwy

Tešíme sa na Vaše deti a spoločne strávený letný čas.