Prváci čítajú seniorom

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si, organizovaným Linkou detskej istoty. Tento projekt prebieha od roku 2008 a záštitu nad ním drží pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová. Cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí
a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

Premiéru v čítaní na mikrofón pred publikom, seniormi, mali naši najmladší žiaci, prváci, pod vedením triednych pani učiteliek, Martiny Rímskej a Patrície Vattaiovej. Žiaci sa v úvode prihovorili básňou, Modlitba za starkú, od Milana Rúfusa. Ďalej pokračovali v čítaní rôznych poučných i vtipných textov. V závere sme vyzvali do čítania našich hostí, pani učiteľku i pani zástupkyňu.

Všetci prváci urobili velikánsky krok vpred, preskočili svoj strach a čo je hlavné, prežili neopísateľnú radosť zo svojho úspešného výkonu. Ďakujeme Vám!

Pripravila Mgr. Martina Rímska, PhD.