Pytagoriáda

Každoročne sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapájajú do matematickej súťaže Pytagoriáda. Cieľom súťaže je s využitím jednej z dominantných vlastností detí daného veku – súťaživosti – motivovať záujem pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku. Títo žiaci 4. B, postúpili do okresného kola a obsadili nasledujúce miesta:

4. miesto- Tomáš Muller

5. miesto- Jakub Kinik

12. miesto. Tamara Girová

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!