Ručné práce deti bavia

Šitie, vyšívanie, pletenie, vôbec žiakom štvrtákom nie je cudzie. Na hodinách pracovného vyučovania vytvorili s ihlou a bavlnkami krásne práce, ktoré nám krášlili triedu počas Veľkej noci, ušili srdiečkové vankúšiky svojim mamičkám na deň matiek a ďalšou výzvou bolo pletenie na paličkách, kde to išlo všetkým od ruky.

Najlepšie na celom je, že nikoho z nich neodradili ani pichnutia ihlou, zamotané bavlnky, vypárané stehy, lebo všetci boli nadchnutí z práce a jej výsledkov.

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová