Ochrana človeka a prírody

Žiaci na 2. stupni základnej školy 8. júna 2023 absolvovali účelové cvičenie. Učili sa postojom, zručnostiam a vedomostiam zameraných na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Pre očakávaný dážď sa cvičenie uskutočnilo v priestoroch školy. Tímy zložené zo žiakov našej školy si pripravili stanovišťa, pri ktorých si spolužiaci prakticky vyskúšali podanie prvej pomoci, rozoznávanie liečivých rastlín, hádzanie lopty na cieľ. Skauti si pripravili praktické cvičenia stavania stanu a viazania uzlov. Svoje nadobudnuté vedomosti si otestovali v kvíze.