LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 4. deň

Nastal posledný deň 1. týždňa Letnej akadémie. Počas tohto dňa na deti čakal pestrý program – návšteva krojárne, dokončenie párt s dievčatami, oddych, skvelé jedlo, tanec s FS Železiar a vyhodnotenie Letnej akadémie. Niekto by povedal, že sa to počas jedného dňa nedá stihnúť, no deti to hravo zvládli.

Hneď ráno sme navštívili krojáreň v Dome ľudového tanca na sídlisku KVP. Čakala na nás p. Sitárová, ktorá deťom predstavila kroje z rôznych krajov. Porozprávala im o zložení krojov, o ženskom a mužskom kroji, o kroji slobodného dievčaťa a slobodného chlapca, o zvyklostiach na svadbách. Niektoré deti mali možnosť obliecť sa do nádherných krojov (a veru pristalo im to).

Na návštevu krojárne sme nadviazali ďalším programom. Privítali sme medzi nami dievčatá z FS Železiar. Deťom sa predstavili a oboznámili ich s tým, čo sa bude v telocvični najbližšie hodiny diať – budú sa učiť spoločne tancovať. Svojím milým a profesionálnym prístupom nacvičili počas doobedia s deťmi kroky 2 ľudových tancov. Každý krok im dopredu ukázali (v kruhu, vo dvojiciach, individuálne) a spoločne ho nacvičili.

Po chutnom obede a oddychu nás čakalo vyhodnotenie celého týždňa. Zavítala medzi nás pani riaditeľka s pani zástupkyňou, ktoré nám ho ukončili svojimi milým slovami. Slávnostné odovzdávanie diplomov predchádzal spoločný a párový tanec detí s FS Železiar. Za krásne tanečné číslo si deti vyslúžili obrovský potlesk. Nasledovalo samotné slávnostné odovzdávanie diplomov, taštičiek s ich výrobkami a spoločná fotografia.

Za celý týždeň a všetky zážitky sme spoločne poďakovali Pánu Bohu na sv. omši v Kostole Božieho milosrdenstva. Po nej sme sa rozlúčili s prianím príjemných letných prázdnin.

Fotografie z posledného dňa – TU.

Foto: Mária Počatková, Mgr. Veronika Andiľová, Mgr. Zdena Weagová, Mgr. Mária Tóthová

Spracovala: Mgr. Mária Tóthová