Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 4.9.2023

Vážení rodičia,

prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny. Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 4. septembra 2022.

Nástup žiakov 1. ročníka

1. Žiaci prvého ročníka sa spolu s rodičmi sa stretnú v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP o 8. 15. hod. Učiteľky budú označené symbolmi triedy (1. A, 1. B). O 8. 30 hod. sa začne sv. omša, pri ktorej sa budú žiakom prvého ročníka požehnávať školské tašky.

2. Predpokladaný záver prvého dňa vyučovania je o 11.00 hod.

3. Rodičia, ktorí prihlásili deti na stravovanie v júni, budú automaticky prihlásení na stravu dňa 4.9.2023. Ak stravovanie v daný deň nechcú, musia sa odhlásiť telefonicky alebo cez Edupage do 30.8.2023 najneskôr do 21.30 hod.

Nástup žiakov 2. až 9. ročníka

1. Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú v škole o 8. 00 hod. v školskej jedálni, kde ich budú čakať triedni učitelia.

2. Sv. omša o 8.30 hod. v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP.

3. Predpokladaný záver prvého dňa vyučovania je o 11.00 hod.

ŠKD

Školský klub detí 4. 9. 2021 bude od 6. 30 hod. do 17.00 hod. Dňa 4.9.2023 bude ranný klub pri hlavnom vchode, v aule pri skrinkách školy. Odo dňa 5.9.2023 už bude ranný klub v priestoroch prízemia školy, možnosť pre I. stupeň vstupovať cez zadný vchod školy.

Školská jedáleň pre žiakov 2. až 9. ročníka

Dňa 4. 9. 2022 sú na obed prihlásení všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na stravu v školskej jedálni koncom minulého školského roka. Rodičia žiakov, ktorí dňa 4. 9. 2022 nemajú záujem o obed, nech ich odhlásia telefonicky alebo cez aplikáciu EduPage do 30.8. 2022 do 21.30 hod.

Dôležité: Zmena začiatku vyučovania, príchodu do školy.

Odo dňa 5.9.2023 sa budú vchody školy zamykať o 7.50 hod. Nakoľko sa mení začiatok vyučovania kvôli predĺženiu veľkej prestávky na 7.55 hod.