Čordáčik v Tatrách

Do Popradu opäť cestovala redakčná rada Čordáčika, aby sa 26. septembra zúčastnila na vyhlásení výsledkov 7.ročníka súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja, Podtatranský školák. Odbornú porotu tentoraz tvorili tri dámy z oblasti médií v zložení Dáša Jeleňová, Adriana Hudecová a Ingrid Janigová. Každá z nich nám predstavila svoj pohľad na časopisy prihlásené do súťaže, vyzdvihla kreativitu i profesionálny rast redakčných rád. Nevyhli sa však ani konštruktívnej kritike, ktorá posúva dopredu každé dobré dielo. Netrpezlivé očakávanie výsledkov bolo korunované úspechom. A tak sa teraz hrdo hlásime k vynikajúcemu 3.miestu, na ktorom sme sa umiestnili medzi devätnástimi prihlásenými školami východného Slovenska.

Pripravila: redakčná rada Čordáčika
Foto: autori