Začíname s BBC Micro:bit-om

STEAM vzdelávanie je vo svete čoraz viac populárnejšie a preto sa ani v našej škole nebránime zavádzaniu nových technológií do vyučovania.   Na hodinách informatiky začíname v tomto školskom roku aj s BBC Micro:bit-om. Sady BBC Micro:bit-ov s príslušenstvom sme do školy získali v rámci projektu BBC Micro:bit: https://nadacnyfondtelekom.sk/zapojte-sa-do-vyzvy-a-ziskajte-pre-svoju-skolu-sady-microbitov/

Úvodné zoznámenie s programovacím prostredím Make Code
(https://makecode.microbit.org/) a s pripojením zariadenia BBC Micro:bit
(https://microbit.org/) k počítaču si už vyskúšali žiaci v rámci krúžku Programovanie robotických stavebníc.

Spracoval: Mgr. Milan Hovanec, vedúci krúžku

Foto: Ing. Lucia Palková, školský digitálny koordinátor