#CodeWeek 2023

Scratch(ovanie) u mučeníkov je podujatie, ktoré organizuje naša Základná škola v rámci celoeurópskej iniciatívy pod názvom #CodeWeek 2023. Bližšie informácie nájdete na plagáte a pripojenom linku. Pripravené máme tiež ďalšie aktivity, do ktorých sa zapoja aj naši žiaci z gymnázia či materskej školy.