Dejiny holokaustu v Košiciach – IWalks 

Vyzbrojení smartfónmi a slúchadlami sa žiaci deviateho ročníka v utorok 10. 10. 2023 zúčastnili nezvyčajnej prehliadky mesta prostredníctvom aplikácie IWalk.  Tento medzinárodný projekt je jedinečným vzdelávacím nástrojom, ktorý približuje dejiny holokaustu pomocou audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí ho prežili. Príbehy preživších začal v deväťdesiatych rokoch zbierať Steven Spielberg pre potreby oscarového filmu Schindlerov zoznam a odovzdal ich archívu Universty of Southern California Shoah Foundation, ktorá vytvorila tematické prehliadky po celej Európe. Spomienky Košičaniek a Košičanov nás viedli po trase: Dom umenia na Moyzesovej ulici (bývalá synagóga) – Alžbetina ulica – Hlavná ulica (pamätná tabuľa obetí holokaustu) – ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici – ortodoxná synagóga na Puškinovej ulici. Prehliadka bola doplnená o didaktické aktivity, ktoré mali žiakov viesť k samostatnému premýšľaniu o témach predsudkov, stereotypov a diskriminácie. 

Spracovala: Mgr. Lenka Bruníková
Foto: archív školy