Deň starých rodičov 2023

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.10.2023 organizovalo popoludnie venované našim starým rodičom.  

Popoludňajší program bol veľmi pestrý – Tvorivé dielne s MŠ, kultúrny program ZUŠ a kultúrny program detí ŠKD. Starým rodičom ich vnúčatá s p. vychovávateľkami ŠKD spríjemnili krásnou piesňou, básňami či ľudovým tancom, p. učiteľky MŠ zas kreatívnymi aktivitami a učitelia a deti navštevujúce ZUŠ viacerými peknými melódiami.  

V závere každého vstupu sa v priestoroch školskej jedálne niesol búrlivý potlesk. Práve ten nám všetkým naznačoval, že sa nám spoločný program vydaril a všetkým zúčastneným sa páčil.  

Fotogaléria : TU