Európsky deň jazykov 

Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do akcie Európsky deň jazykov, ktorý sa uskutočnil dňa 3.10.2023. Naši šikovní žiaci pod vedením triednych učiteliek pripravili prezentácie rôznych krajín. Každá trieda zvolila vlastný spôsob prezentovania, čo sa odrazilo na rozmanitosti nápadov počas celého dňa. Vizitujúci žiaci sa tak mohli tešiť z rôznych videí, autentických predmetov z konkrétnych krajín, aktivitám, súťažiam, či ochutnávkam jedál. Veríme, že tento deň bol pre deti obohacujúci a strávili príjemný deň.

A “ochutnávka” z pestrého dňa. Ďalšie fotky už čoskoro v našej Fotogalérii.

Foto: archív školy

Spracovali: triedne učiteľky 2.stupňa ZŠ