Hornad Green day Education programme

V spolupráci s OZ River & Mountain sa 6.10.2023 zúčastnilo 30 žiakov druhého stupňa našej Základnej školy environmentálneho vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je formovať pozitívny vzťah k rieke Hornád. V mestskej časti Košice – Nad jazerom sme strávili deň nielen v čarokrásnom prostredí, ale aj deň naplnený aktivitami, ktoré každému z nás dopriali dobrý pocit. V prvej časti programu sme sa venovali zberu odpadkov v okolí Hornádu a jeho mŕtveho ramena. A veru bolo čo zbierať. Plných osem vriec odpadkov a kus dobrej roboty.

V druhej časti programu sme sa pri presune k lodenici oddávali pozorovaniu prírody, všímali sme si špecifiká fauny a flóry a snažili sa fotoaparátmi zachytiť svet očami detí. Odmenou nám bol pohľad na korytnačky, ktoré sa vyhrievali na konári vedľa jazera.

Vrcholom dopoludnia bol samotný pobyt pri vode. V lodenici sa žiaci prezliekli a ustrojili k prekonávaniu samých seba i vody. Raftový čln, kanoe i kajak čakali na svoju posádku. Dobrodružstvo ako sa patrí. Kajak sa používa už mnoho storočí. Prvýkrát ho použili Inuiti žijúci v arktických oblastiach na plavbu vo vodách. Nakoľko kajakovanie je pre každého a nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti okrem lásky k dobrodružstvu a objavovaniu, tak si všetci žiaci pod dozorom inštruktorov skúsili nielen dobrodružstvo, ale aj prekonávanie samého seba, tímovú spoluprácu a radosť z vody. Boli aj takí, ktorí neodolali a objavili aj čaro kúpania sa v jazere.

Veľké ďakujem patrí všetkým deťom za odvahu , rodičom za dôveru a OZ River & Mountain , konkrétne p. Grajcárovi,  za skvelú príležitosť stráviť deň aktívne a plnohodnotne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Text: M. Janková

Foto: archív školy

Koordinátori: Z. Krajňáková, M. Beľanová