Aj Ty v IT na našej ZŠ

Aj Ty v IT pripravilo 27. novembra 2023 pre žiakov našej ZŠ zaujímavé dopoludnie plné programovania a zábavy z riešenia algoritmických úloh a hľadania kódov.

Štyri triedy žiakov sa v priebehu dopoludnia zúčastnili aktivity Labyrint. Žiaci sa zoznámili so zariadením micro:bit, ktoré možno naprogramovať a zakomponovať do rôznych projektov. Preskúmali jeho tlačidlá a senzory a s ich pomocou hľadali tajné kódy. Hľadali a učili sa rôzne príkazy, pomocou ktorých sa dá micro:bit ovládať  alebo naopak, hľadali zariadenie s určitým konkrétnym programom.

Vyskúšali si ovládanie micro:bit-u pomocou rôznych druhov ovocia a vytvorili malý orchester.

Po vyriešení všetkých úloh a nájdení tajných kódov rozlúštili žiaci zašifrovaný odkaz a získali pekné ceny. Na záver si vyrobili pohľadnicu so svietiacou ledkou.

Ďakujeme skvelým lektorkám z Aj Ty v IT, ktoré túto zaujímavú a popularizačnú aktivitu zrealizovali na našej škole a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity v budúcnosti.