Ornitologický stacionár v Drienovci

Môcť si uchopiť, dotknúť sa niečoho tak krehkého, nedostupného bežnému človeku ako sú naše spevavce, ktoré pri veľkom šťastí dokážeme síce na krátky okamih zazrieť v prírode, ale často sú vzdialené. Niektoré sa nám nepodarí uvidieť celý život a vieme o nich iba z literatúry.

To nedostupné sme však mohli zažiť vo štvrtok 18.10. 2023, keď sme so žiakmi navštívili Ornitologický stacionár v Drienovci, kde prebiehalo sčítanie vtáctva pri jesennej migrácii. V tejto stanici nás sprevádzal pán RNDr. Peter Krišovský spolu s ďalšími ornitológmi a dobrovoľníkmi. Ukázali nám rozmiestnené siete, metodiku odchytu, krúžkovania, sčítania, život ornitológa v tábore. Každý odchytený a zaznamenaný druh si mohol niekto vziať do ruky a vypustiť. V tento deň nám prešlo rukami okolo 120 jedincov spevavcov. Najpočetnejšia bola červienka a sýkorka belasá, potom sme videli sýkorku veľkú, kôrovníka, samček a samička penice a hýľa, no a naše najmenšie vtáky oriešok a králik zlatohlavý.

Deň bol plný úchvatných zážitkov a podnetov. V ten deň isto aspoň polovica z nás túžila byť ornitológmi a verím, že budúcnosti sa ním niekto aj stane.

Veľké poďakovanie za ochotu a trpezlivosť patrí pánovi doktorovi Krišovskému z Východoslovenského múzea a pánovi Grajcárovi, OZ River&Mountain za pozvanie do tejto aktivity.

 

Spracovala: Mgr. Mariana Beľanová

Foto: archív školy