Testovanie pohybových predpokladov

Opäť sa na škole testovalo. Tentokrát si zmerali sily a aj svoje možnosti žiaci prvého a tretieho ročníka. Výsledkom testovania pohybových predpokladov bude informácia vhodných športov, ktorým sa naši žiaci môžu vo voľnom čase venovať. Tretiaci už vedeli, čo ich čaká a prváci si to vyskúšali prvýkrát. Všetci s nadšením plnili jednotlivé úlohy a s úsmevom a zábavou ich zvládli. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto dňa.

Album

 

Spracovali p. uč. 1. stupňa