Nové číslo Čordáčika – ešte niekoľko kusov máme na predaj

Milí naši čitatelia.

Nové číslo nášho časopisu ČORDÁČIK. Ešte máme niekoľko kusov na predaj (v kabinete informatiky u koordinátorky časopisu p. Palkovej). Cena je 1,50 Eur (v časopise je uvedená ešte minuloročná cena, nakoľko ale cena nákladov išla hore, museli sme pristúpiť aj my k navýšeniu, aby sme vedeli pre Vás vytlačiť aj júnové číslo). Ďakujeme. Aj vďaka Vašej štedrosti a podpore môžeme rásť 🙂