Bezpečne na internete s KyberTímom

V novom roku náš gymnaziálny KyberTím opäť odštartoval sériu bezpečnostných workshopov. Na prvom workshope sa 23. januára 2024 zúčastnili šiestaci z našej základnej školy.

Na úvod žiaci diskutovali o používaní mobilných zariadení, hrozbách na internete a skúsenostiach s podvodnými správami. Zo živej diskusie so šiestakmi vyplynulo zhrnutie – ktoré informácie si treba chrániť, čo podvodníkov zaujíma a ako sa nestať obeťou podvodu. V krátkom videu žiaci mohli vidieť, ako ľudia zverejňujú na sociálnych sieťach rôzne údaje o sebe a ako ľahko ich ktokoľvek vie vyhľadať.

Natália a Mirka priblížili žiakom 6.A pasívne aj aktívne digitálne stopy a najčastejšie prípady podvodov na internete v poslednom období.

Šiestaci si vyskúšali nástroj na overovanie podvodných odkazov, ktoré môžu dostať v emailových správach, SMS alebo v komunikácii na sociálnych sieťach.

Na záver si pozreli video o zodpovednom zdieľaní informácií na internete, ktoré v nich zanechalo mnohé námety na rozmýšľanie.

Nezabúdajte, čo raz na internete zverejníte, ostane tam navždy!