Tréner loptových hier

V mesiaci január sme na hodinách telesnej výchovy tretiakov, štvrtákov a piatakov privítali trénera volejbalu.  Tréner sa zameral na precvičovanie základov volejbalu , odbíjanie a chytanie lopty, pravidiel, správneho postoja a hlavne zábavy a radosti z hry. Každú hodinu si pre žiakov pripravil niečo netradičné,  s čím ich zdokonaľoval v hre. Na poslednej hodine pripravil rôzne hry a súťaže. Pre žiakov to bolo niečo nové, iné, spestrenie telesnej výchovy a naučenie sa nového športu zábavne. Žiaci sa na hodiny tešili a budeme radi, ak si takéto hodiny znova zopakujeme.

Album