Biblická olympiáda 2023/2024

Dňa 21.3.2024 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Naše vyslané družstvo vytvorené zo žiakov D. Tešľa (7.B), P. Korbová (7.B) a K. Takáčová (7.A) skončilo na krásnom 1.mieste. Blahoželáme!