Testovanie 9

Milí rodičia,
dňa 20. 3. 2024 z dôvodu Testovania 9 a vzdelávania učiteľov 1. stupňa ako aj p. vychovávateliek budú mať žiaci 1. – 8. ročníka ZŠ dištančné vzdelávanie, žiaci budú mať zadané úlohy a budú doma. V tento deň bude zabezpečený pre žiakov 1. stupňa iba jeden školský klub. Rodičia žiakov 1. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD informujú svoju p. vychovávateľku o záujme/ nezáujme svojho dieťaťa o ŠKD ako aj o obed cez Edupage. Ostatní žiaci 1. – 8. ročníka ak majú záujem o stravu v tento deň musia sa individuálne prihlásiť cez Edupage, nakoľko sú odhlásení.