Výnimočné ženy v 3D

Zaujal Vás nadpis článku? A to ešte nie je všetko. Ako si s výzvami aktivity Týždeň bez papiera, ktorú organizuje tím GKM stopári v rámci projektu PBL – Spoločne meníme svet, poradili siedmaci a ôsmaci?

Projekčné vyučovanie na hodine Slovenského jazyka a literatúry, pod vedením Mgr. M. Molnárovej, vykúzlilo pod rukami žiakov 8.B vskutku zaujímavé projekty “venované” 8. marcu, kedy oslavujeme Deň žien. “Výnimočné ženy” využili výnimočnú ponuku a svojim spôsobom prezentácie tak splnili Výzvu č. 3.

Kreatívnosť nášho pedagogického zboru sa ukázala i v ďalšej triede, tentoraz na predmete Hudobná výchova pod vedením Mgr. Ľ. Šoltisovej. Pantomína 7.A v prevedení ľudových piesní na chodbe pred triedou bola presne tým, čo vyžadovala Výzva č.2.

Do tretice to boli piataci, kde p. u. Z. Hugáňová skombinovala výzvu č. 2 a 4. Nielen že sa vybrali do divadla, ale na informovanie rodičov o akcii využili digitálne tlačivá, čím ušetrili 49 hárkov papiera 🙂

Myslím, že tých splnených výziev bolo určite viac. Tešíme sa, že sa aktivita stretla s pozitívnym ohlasom. A i keď Týždeň bez papiera už oficiálne skončil, výzvy ponechávame naďalej v ponuke. Na inšpiráciu 🙂

Za tím GKM stopári

Ing. Lucia Palková, koordinátorka projektu

Foto: archív školy