Projekt JEDNOTKY A MERADLÁ

Ani na fyzike nezaháľame počas obdobia online-vzdelávania a snažíme sa svoje zručnosti rozvíjať s pomôckami, ktoré sú dostupné doma. Pred začiatkom vianočných prázdnin dostali naši šiestaci priestor zúročiť prvé nadobudnuté poznatky a vytvoriť projekt na jednu z nasledujúcich tém:

    • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
    • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou.
    • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou.

Po skončení vianočných prázdnin prezentovali svoje projekty online formou na hodine fyziky. A o tom, že niektoré boli naozaj originálne a nápadité, sa môžete presvedčiť aj sami.

NIEČOMER merajúci hmotnosť v SPOONoch (Grétka Tešľová, 6.B)

LEGOMER na meranie dĺžky v legokockách a legobodkách (Patrik Talárovič, 6.A)

MALÍČKOMETER na meranie dĺžky v malíčkoch aj s návodom na výrobu (Marek Múdry, 6.B)

VRŠKOMER merajúci rozmery telies vo vrškoch a horách (Agneska Saitz, 6.B)

 

A toto meradlo dĺžky už ďaleko prevyšuje obyčajné vedomosti žiaka základnej školy. Jeho základom je totiž vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za jednu svetelnú pikosekundu… a rozdelená je na desať menších jednotiek, tzv. dsps = decisvetelná pikosekunda (Jakub Kardoš, 6.A)

FĽAŠKÓN (fľaša+kartón) na meranie hmotnosti (Justínka Takáčová, 6.A)

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková