Pedagógovia

Riaditeľka školy

RNDr. Adriana Bariová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Michal Škulka
Mgr. Renáta Halčišáková
Mgr. Martina Saitz
Mgr. Barbora Uglajová
Mgr. Stanislava Girová
Mgr. Monika Janková
Mgr. Marcela Martončíková
Mgr. Klaudia Križalkovičová
Mgr. Martina Lojová
Mgr. Andrea Nagyová
Mgr. Iveta Nemčeková
Mgr. Michaela Takáčová
Mgr. Daniela Mišuthová
Mgr. Katarína Šimková
Mgr. Mariana Beľanová
Mgr. Lenka Bruníková
PaedDr. Helena Čižmárová
Mgr. Tomáš Samko
Mgr. Monika Dzurdženíková
Mgr. Matej Gardoš
RNDr. Beáta Guteková
Mgr. Katarína Hopková
Mgr. Milan Hovanec
Mgr. Ivana Hribľanová
Mgr. Zuzana Hugáňová
RNDr. Mgr. Anna Kovaľová
Mgr. Karolína Kotorová
Mgr. Nikola Lacková
Mgr. Zuzana Baloghová
Mgr. Martina Molnárová
Ing. Lucia Palková
Mgr. Margita Korbová
RNDr. Katarína Kopčová, PhD.
Mgr. Ľudmila Takáčová
Mgr. Daniela Šimková
Mgr. Šarlota Škorvánková
Mgr. Ľudmila Šoltisová
Mgr. Henrieta Šturmová
Mgr. Katarína Hricová
Ing. Mgr. Zdena Weagová
Mgr. Martina Kuľková
Ing. Ingrid Ondášová
Mária Počatková
Mgr. Mária Tóthová
Mgr. Jana Gamráthová
Kristína Hurtová
Mgr. Monika Paľovčíková