Karteziánsky potápač

Vo fyzikálnom poznávaní sveta a v bádaní pomaly napredujú už aj naši šiestaci, ktorým v septembri pribudla fyzika ako nový predmet. A hoci sme v súčasnej dobe pandémie odkázaní iba na online priestor, táto doba nám priniesla aj veľa osožných skúseností – vedieť sa vynájsť, poradiť si aj s tým málo, čo máme doma, rozvíjať tvorivosť, cvičiť si trpezlivosť pri zlyhávaní techniky, ale aj naberať odvahu pri prezentácii získaných vedomostí a zručností.

Ako ukážku vám dnes ponúkame dvoch karteziánskych potápačov z tvorivej dielne Jakuba Kardoša (6.A) a Patrika Talároviča (6.A). Chlapci sa veľmi šikovne chopili ponúknutej témy dobrovoľného domáceho experimentu na tému Správanie telies v kvapaline a spolužiakom svoju vyrobenú pomôcku aj názorne predviedli.

Jakub Kardoš 6. A

Patrik Talárovič 6. A

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková