Z fyzikálnej kuchyne

Aj dnes vám dovolíme nazrieť do našej fyzikálnej kuchyne a ochutnať ďalšie menu… Tento raz sa varilo u našich šikovných ôsmakov na tému ŤAŽISKO.

Fyzika nás obklopuje denne. Veď každý jeden náš krok je koordinovaný pád, pri ktorom presúvame polohu svojho ťažiska. Naučili sme sa nielen teoreticky, kde sa také ťažisko telesa nachádza a čím je významné, ale dokážeme ho už nájsť na prvý pokus aj na obyčajnej metle. Skúste si to doma a ak vám to nepôjde, radi vás to naučíme.

Pripájame aj ukážky domácich experimentov…

 

 

 

Mária Kolexová 8. B

Anna Ester Beľanová 8.B

Bianka Halušková 8. A

Kristína Kolárová 8. A

Ema Barcziová 8. A

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková